Skip to content

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania – czym jest i dlaczego jest ważna dla zleceniodawcy?

W jednym ze wcześniejszych artykułów z serii poświęconej gwarancjom ubezpieczeniowym, pisaliśmy o gwarancji wadialnej. W dzisiejszym artykule, przyszedł czas na Gwarancje Należytego Wykonania (GNW). Choć z pozoru może wydawać się drobnostką, to przy kontraktach opiewających na wyższe kwoty może okazać się nie lada problemem dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze poprawę płynności finansowej … Continued

Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek – czym jest gwarancja rękojmi i jak działa?

Gdy np. budowa zostanie zakończona to inwestor przystępuje do odbiorów, to znaczy sprawdza czy wszystko jest zgodne z projektem, czy wszystko zostało należycie wykonane oraz czy prace są zakończone. Inwestor oczekuje wtedy od wykonawcy Gwarancji że jego dzieło jest bez wad ukrytych i wytrzyma próbę czasu. Jak długo obowiązuje Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek? Ta kwestia jest do uzgodnienia pomiędzy stronami kontraktu. Najczęściej w umowie o wykonanie dzieła ten czasjest wcześniej określony. Jeżeli czas nie został wyznaczony to  działa wtedy Rękojmia art. 568 § 1 KodeksuCywilnego. Tak więc jeżeli nie ustalimy czasu Gwarancji, to w przypadku budowli wynosi ona domyślnie 5 lat. Inwestor  może sobie zastrzec dłuższy czas Gwarancji, musi to jednak być zawarte w umowie. Jak działa gwarancja usunięcia wad i usterek? Najczęściej inwestor zatrzymuje 3% do 5 % wartości kontraktu w pieniądzu do … Continued

Jak zachować płynność finansową podczas przetargów? Case study – gwarancja przetargowa

Każdy przetarg to szansa na rozwój Twojej firmy, ale również duże zaangażowanie finansowe wobec kontrahentów. Problem pojawia się, gdy startujesz do więcej niż jednego przetargu, a Twój budżet przeznaczony na wadia pozostaje taki sam. Wówczas łatwo o utratę płynności finansowej, która przecież znacząco wpływa na to, czy jesteś w stanie uregulować wszystkie należności wobec pracowników, … Continued

Gwarancje kontraktowe – czym są, jakie są rodzaje, jak z nich skorzystać?

Udział w przetargach lub licytacjach, a także realizowanie zabezpieczenia kontraktów nierzadko nadwyręża budżet i zmniejsza płynność finansową firmy. Gwarancje kontraktowe to bardzo dobra alternatywa dla angażowania gotówki lub zdolności kredytowej (w przypadku gwarancji bankowych)   Doskonale zabezpiecza interesy zleceniodawcy na wszystkich etapach realizacji projektów. Dla kogo są gwarancje kontraktowe? Jakie rodzaje gwarancji kontraktowych są dostępne w ofercie? Poznaj … Continued