Skip to content

Odmrożenie pieniędzy zablokowanych na przetargach i zaliczkach

Wszelkie przetargi i inne przedsięwzięcia często wymagają wpłaty pieniędzy w formie zabezpieczenia lub gwarancji, aby kontraktorzy mogli się zabezpieczyć przed ewentualnymi komplikacjami w realizacji. Tak więc zleceniodawca po zawarciu odpowiedniej umowy może zażądać zdeponowania określonej części kwoty, jakiej życzy sobie wykonawca za wykonanie projektu. Najczęściej jest to od trzech do dziesięciu procent kwoty kontraktu.  Często …

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania – czym jest i dlaczego jest ważna dla zleceniodawcy?

Choć z pozoru deponowanie pewnej kwoty może wydawać się drobnostką, to przy kontraktach opiewających na wyższe kwoty może okazać się nie lada problemem dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze poprawę płynności finansowej firmy, eliminację mrożenia kapitału, a nawet choćby szalejącą inflację - dzięki gwarancji należytego wykonania możesz oszczędzić dużo pieniędzy. Jak? Zapraszamy do lektury! O wszystkim Ci opowiemy.

Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek – czym jest gwarancja rękojmi i jak działa?

Gdy np. budowa zostanie zakończona to inwestor przystępuje do odbiorów, to znaczy sprawdza czy wszystko jest zgodne z projektem, czy wszystko zostało należycie wykonane oraz czy prace są zakończone. Inwestor oczekuje wtedy od wykonawcy Gwarancji że jego dzieło jest bez wad ukrytych i wytrzyma próbę czasu.

Jak zachować płynność finansową podczas przetargów? Case study – gwarancja przetargowa

Każdy przetarg to szansa na rozwój Twojej firmy, ale również duże zaangażowanie finansowe wobec kontrahentów. Problem pojawia się, gdy startujesz do więcej niż jednego przetargu, a Twój budżet przeznaczony na wadia pozostaje taki sam. Wówczas łatwo o utratę płynności finansowej, która przecież znacząco wpływa na to, czy jesteś w stanie uregulować wszystkie należności wobec pracowników, kontrahentów i dostawców. W jaki sposób zachować płynność finansową mimo udziału w wielu przetargach? Poznaj najlepsze rozwiązanie.

Gwarancje kontraktowe – czym są, jakie są rodzaje, jak z nich skorzystać?

Udział w przetargach lub licytacjach, a także realizowanie zabezpieczenia kontraktów nierzadko nadwyręża budżet i zmniejsza płynność finansową firmy. Gwarancje kontraktowe to bardzo dobra alternatywa dla angażowania gotówki lub zdolności kredytowej (w przypadku gwarancji bankowych). Doskonale zabezpiecza interesy zleceniodawcy na wszystkich etapach realizacji projektów.