Skip to content

Gwarancje kontraktowe – czym są, jakie są rodzaje, jak z nich skorzystać?

Udział w przetargach lub licytacjach, a także realizowanie zabezpieczenia kontraktów nierzadko nadwyręża budżet i zmniejsza płynność finansową firmy. Gwarancje kontraktowe to bardzo dobra alternatywa dla angażowania gotówki lub zdolności kredytowej (w przypadku gwarancji bankowych). Doskonale zabezpiecza interesy zleceniodawcy na wszystkich etapach realizacji projektów. Dla kogo są gwarancje kontraktowe? Jakie rodzaje gwarancji kontraktowych są dostępne w ofercie? Poznaj najważniejsze informacje na temat tego rodzaju zabezpieczeń.

Czym są gwarancje kontraktowe?

Gwarancje kontraktowe to rodzaj zabezpieczenia, które upewnia inwestora, że wykonawca lub podwykonawca zrealizuje zamówienie w czasie i zgodnie z założeniami umowy. Jednocześnie może go też zabezpieczyć w czasie trwania gwarancji po wykonawczej, zagwarantować sobie że wykonawca usunie ewentualne wady i usterki.

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią alternatywę dla zabezpieczenia gotówką lub gwarancją bankową która wpływa na zdolność kredytową wykonawcy.

Dla kogo przeznaczone są gwarancje kontaktowe?

Kto może sięgnąć po gwarancję kontraktową? Ten rodzaj zabezpieczenia finansowego został stworzony z myślą małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, które działają na rynkach polskich oraz zagranicznych. Jest to zatem rozwiązanie dla każdej polskiej firmy, która działa w charakterze wykonawcy lub podwykonawcy, kontrahenta w przypadku konieczności wpłacenia wadium lub importera w przypadku Gwarancji celnej.

Jakie są rodzaje gwarancji kontraktowych i w jakim celu się je zawiera?

Do najczęściej wybieranych gwarancji kontraktowych zaliczamy: gwarancję zapłaty wadium, gwarancję należytego wykonania, gwarancję usunięcia wad i usterek oraz gwarancję zwrotu zaliczki. W jakim celu zawiera się poszczególne tych zabezpieczeń?

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancje zapłaty wadium pozwalają na udział w przetargach bez konieczności wykładania własnych pieniędzy. Pieniądze, które zostałyby przeznaczone na ubezpieczenie realizacji przetargu, mogą zostać rozdysponowane zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Wykupując ten rodzaj gwarancji, nie musisz martwić się o utratę płynności finansowej w przypadku, gdy startujesz do wielu przetargów w podobnym czasie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu (czy też gwarancja dobrego wykonania umowy) zabezpiecza interesy zleceniodawcy. W przypadku niewłaściwego wywiązania się z umowy, niewykonania założeń kontraktu bądź niedotrzymania terminu ubezpieczyciel wypłaca bez protestu kwotę ustaloną w warunkach umowy najczęściej 5% lub 10 % wartości kontraktu na rzecz zleceniodawcy.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Ten rodzaj gwarancji pozwala zyskać pewność, że po zrealizowaniu realizacji założeń kontraktu, zleceniodawca otrzyma finansową rekompensatę w przypadku, gdy wykonawca nie usunie powstałych wad i usterek. Gwarancja usunięcia wad i usterek stanowi zatem bardzo dobre zabezpieczenie na wypadek, gdy firma przestaje istnieć na rynku oraz jako ochrona na wypadek dochodzenia praw z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

Gwarancja zwrotu zaliczki

W przypadku pobrania zaliczki na realizację kontraktu inwestor chce mieć pewność, że jeżeli nie dojdzie do wykonania określonej części umowy, w wyznaczonym czasie będzie mógł zażądać zwrotu tej zaliczki., ubezpieczyciel zobowiązuje się że ją zwróci po przedstawieniu dowodów.

Jak można zyskać, zawierając odpowiednią gwarancję kontraktową?

Po pierwsze — zwiększa płynność finansową dla firmy. Nie musisz zamrażać gotówki na zabezpieczenie, gdy startujesz w wielu przetargach ani powierzać pieniędzy w oczekiwaniu na zakończenie przetargu czy licytacji. W zamian możesz rozdysponować środki zgodnie z potrzebami swojej firmy — na rozwój, rozbudowę firmy czy na inwestycje.

Po drugie — jako wykonawca możesz takiego zabezpieczenia żądać od swoich podwykonawców co uchroni Cię przed podobnymi zagrożeniami jakie ma inwestor względem wykonawcy. W ten sposób zabezpieczysz swoje interesy.

Po trzecie — zapobiega obciążeniu limitów kredytowych w bankach. Gwarancja kontraktowa dostarczona przez ubezpieczyciela to często tańsza alternatywa dla  gwarancji bankowych.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc zawrzeć gwarancję kontraktową?

Warunkiem otrzymania gwarancji kontraktowej jest udowodnienie wypłacalności firmy oraz doświadczenie w realizacji kontraktów. W tym celu ubezpieczyciel poprosi o dołączenie niezbędnych dokumentów takich jak:

  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (nie starsze niż miesiąc)
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego (nie starsze niż miesiąc)
  • PIT lub CIT z okresu ostatnich 2 lat wraz z bieżącym raportem za zakończony kwartał
  • w przypadku spółek — bilans oraz rachunek zysków
  • opinii banku, w którym prowadzony jest rachunek firmy
  • rekomendacje bądź wykaz największych kontraktów zrealizowanych przez firmę

Ile kosztuje gwarancja kontraktowa?

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej waha się od 1,5% do 3,5% określonej sumy gwarancyjnej. Na ostateczną cenę gwarancji kontraktowej ma wpływ wiele czynników m.in. rodzaj wybranej gwarancji, historia kontraktów z ubezpieczycielem, przewidziana kwota inwestycji, okres ważności, doświadczenie wykonawcy w realizacji zobowiązań o podobnym charakterze i wiele więcej.

Dlaczego możemy Ci w tym pomóc?

Potrzebujesz gwarancji kontraktowej, z którą Twoja firma rozwinie skrzydła, zyska możliwości  zwiększenia liczby i wolumenu kontraktów lub więcej wolnej gotówki na rozwój swojej firmy? W naszej ofercie znajdziesz wszystkie możliwe rodzaje gwarancji kontraktowych, których potrzebujesz. 

Skontaktuj się z naszym doradcą, aby poznać najlepszą ofertę i rozwiać wszelkie wątpliwości

Chcesz nawiązać współpracę? Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!

Formularz kontaktowy