Skip to content

Zasady współpracy

Przygotowujemy przemyślane i dopasowane rozwiązania ubezpieczeniowo-finansowe w formie Programu Ubezpieczoniowego uwzględniającego indywidualne potrzeby każdego Klienta, który powierzy nam obsługę.
Rozwiązanie nasze polega na sprawdzeniu, zawarciu i zarządzaniu polisami w firmie, sprawnym wdrożenie programu, bieżącej obsłudze polis oraz monitoringu polis w trakcie trwania umów ubezpieczenia

Aby rozpocząć współpracę oferujemy:

– audyt obecnych posiadanych umów ubezpieczenia
– ocenę i propozycję ewentualnych zmian i wynikających z nich korzyści dla firmy
– zawarcie umowy o współpracy i podpisanie pełnomocnictwa upoważniającego nas do reprezentowania Klienta przed Towarzytswami.
– negocjacje parametrów ubezpieczenia
– obsługę i monitoring zawartych umów ubezpieczenia
– pomoc przy likwidacji ewentualnych szkód
– doradztwo w powyższym zakresie