Skip to content

Indywidualne
warunki dostosowane
do potrzeb klienta

Przygotowując zakres ochrony najistotniejsze jest dla nas ustalenie realnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Znając specyfikę i charakter działania wielu branż dostosowujemy rekomendowane programy ubezpieczenia do wszystkich elementów działalności naszych Klientów.

Audyt
ubezpieczeniowy

Pierwszym etapem naszej współpracy jest zazwyczaj audyt ubezpieczeniowy. Poddajemy analizie obecnie funkcjonujące programy i specyfikę działalności Klienta. Sprawdzamy adekwatność aktualnego pokrycia ubezpieczeniowego,  która jest podstawą do dalszego opracowania programu ubezpieczeniowego dla danego przedsiębiorstwa.

Wspieramy decydentów w procesie wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia oraz aktywnie uczestniczymy w jego obsłudze

Ubezpieczenia

Naszą podstawową działalnością jest pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczeń począwszy od doboru najkorzystniejszych warunków, poprzez wybór ubezpieczyciela, negocjacje warunków po zawarcie umowy oraz serwis posprzedażowy. Wyznajemy zasadę, że najważniejsza jest kompleksowość obsługi.

Wspieramy decydentów w procesie wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia oraz aktywnie uczestniczymy w jego obsłudze.

Likwidacje
szkód

Likwidacja jest procesem polegający na podjęciu przez Towarzystwo ubezpieczeniowe działań w celu ustalenia przyczyn i odpowiedzialności za szkodę, a także oszacowania kwoty odszkodowania lub świadczeń z tytułu zaistniałego zdarzenia.

Aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Nasi specjaliści wstępnie weryfikują informacje otrzymane od klienta, analizują pod kątem ustalenia szacunkowej wartości szkody oraz istnienia ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zawartej umowy ubezpieczenia.

POZNAJ GUARDIAN PROGRESS

Spółka Guardian Progress Broker funkcjonuje na rynku od 2015 roku. Została założona przez wieloletnich praktyków z dziedziny ubezpieczeń finansowych i gospodarczych.

Naszą przewagą jest zespół, który składa się z wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz pośrednictwie ubezpieczeniowym. Jako Broker specjalizujemy się w gwarancjach ubezpieczeniowych ułatwiających realizację kontraktów.

Analizujemy zagrożenia i ryzyka, które są rzeczywiście istotne i w odpowiedni sposób je zabezpieczamy. Negocjowane przez nas ubezpieczenia uwzględniają istotę funkcjonowania naszych Klientów na rynku zapewniając realne pokrycie ryzyka , wysoką jakość ochrony oraz optymalizację kosztów. Powierzając nam kwestie ubezpieczeniowe nasi Klienci mają pewność uzyskania rzetelnej i kompleksowej obsługi oraz fachowej i specjalistycznej wiedzy dostosowanej do specyfiki branży.

Wierzymy, że nasza wiedza w połączeniu z elastycznością działania gwarantuje usługę na najwyższym poziomie.

Group 1 - Home
Group 2 - Home

NASZE PRODUKTY

Poznaj obsługiwane przez
nas ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku

To ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku przedsiębiorstwa w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.

To ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku przedsiębiorstwa w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.

 

 1. Ubezpieczenia mienia
 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 3. Ubezpieczenia Cargo
 4. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń
 5. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 6. Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 7. Ubezpieczenia przerw w działalności i utraty zysku

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały rozwiązanie dla wszystkich firm, które uczestniczą w konkursach oraz przetargach publicznych, których celem jest wyłonienie wykonawców kontraktów na rzecz Zamawiających zwanych Beneficjentami gwarancji. Dowiedz się więcej i zobacz jakie gwarancje kontraktowe oferujemy naszym klientom.

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały rozwiązanie dla wszystkich firm, które uczestniczą w konkursach oraz przetargach publicznych, których celem jest wyłonienie wykonawców kontraktów na rzecz Zamawiających zwanych Beneficjentami gwarancji.

Zabezpieczymy każdy etap realizowanego kontraktu:

Przetarg – Gwarancja zapłaty waidum

Zawarcie kontraktu – Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Realizacja kontraktu – Gwarancja zwrotu zaliczki

Okres powykonawczy – Gwarancja usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenie OC

Dotyczy odpowiedzialności cywilnej podmiotu gospodarczego, ponoszonej w myśl przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności a także wprowadzeniem do obrotu produktu.

Dotyczy odpowiedzialności cywilnej podmiotu gospodarczego, ponoszonej w myśl przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności a także wprowadzeniem do obrotu produktu.

 1. OC zawodowe
 2. OC działalności gospodarczej
 1. OC za produkt
 2. OC przewoźnika
 3. OC spedytora

Ubezpieczenie flot

To program ubezpieczeniowy dedykowany Klient posiadającym większą ilość pojazdów ciężarowych lub osobowych . Obejmuje ubezpieczenie flot pojazdów od ryzyk komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASS).

To program ubezpieczeniowy dedykowany Klient posiadającym większą ilość pojazdów ciężarowych lub osobowych . Obejmuje ubezpieczenie flot pojazdów od ryzyk komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASS).

 

Ubezpieczenia D&O oraz
CyberRisk

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) zapewnia ochronę majątku ubezpieczonych osób przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z odpowiedzialnością z tytułu pełnienia funkcji zarządczych.

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) zapewnia ochronę majątku ubezpieczonych osób przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z odpowiedzialnością z tytułu pełnienia funkcji zarządczych.

Ubezpieczenie CyberRisk pozwala na ograniczenie szkód powstałych w wyniku zagrożenia cybernetycznego takiego jak:

Włamanie do systemu komputerowego, ataku hakerskiego, wycieku danych, zainstalowania złośliwego oprogramowania ,działalności przestępczej lub zwykłego zaniedbania ze strony pracowników Ubezpieczonego.

 

Grupowe ubezpieczenie
na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, które zapewnia Tobie i Twoim pracownikom bezpieczeństwo finansowe oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Grupowe ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, które zapewnia Tobie i Twoim pracownikom bezpieczeństwo finansowe oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Zatrudniając pracownika może on korzystać z ubezpieczenia na wcześniej ustalonych warunkach, bez względu na staż pracy, wiek czy stanowisko. Dodatkowo w zależności od rodzaju umowy ma możliwość zgłoszenia członka swojej rodziny. W Ze względu na charakter ubezpieczenia, ważne, żeby ofertę przygotować uwzględniając potrzeby różnych grup wiekowych, o różnych możliwościach finansowych.

Przygotowane i rekomendowane przez nas programy są dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta, jak również zgodne ze specyfiką branży, w której Klient prowadzi działalność.

 

W praktyce Grupowe ubezpieczenie na życie oznacza często umiarkowany zakres ochrony, o średniej sumie ubezpieczenia oraz niskiej składce miesięcznej. Zakres ochrony najczęściej będzie uwzględniać:

zgon ubezpieczonego,

śmierć bliskich osób,

poważne zachorowanie,

pobyt w szpitalu,

nieszczęśliwe wypadki.

Ubezpieczenia zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników i ich rodzin nazywane jest często zamiennie ubezpieczeniem opieki zdrowotnej.

Grupowe Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników i ich rodzin nazywane jest często zamiennie ubezpieczeniem opieki zdrowotnej.

Produkt ten zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu, a także, do najnowocześniejszych badań diagnostycznych. Opieka medyczna może być prowadzona równolegle z Medycyną Pracy. Opieka medyczna jest niezmiennie od wielu lat jednym z najpopularniejszych benefitów oferowanych pracownikom w Polsce.

Przykładowe świadczenia medyczne objęte zakresem ubezpieczenia to:
konsultacje i opieka lekarska, badania diagnostyczne, badania obrazowe, rehabilitacja, badania specjalistyczne.

BRANŻE

Poznaj branże, które
obsługujemy.

Branża informatyczna

Branża transportowa

Branża
handlowa

Przemysł
zbrojeniowy

Branża produkcyjna

Branża spedycyjna

Branża
budownicza

DLACZEGO MY?

Sprawdź, co zyskujesz dzięki współpracy z Guardian Progress Broker Sp. z o.o.

Czas

Ograniczymy Twoje zaangażowanie do minimum

Pieniądze

Wynegocjujemy dla Ciebie najkorzystniejsze warunki

Partnera

Będziemy do Twojej dyspozycji na każdym etapie współpracy

Pewność

Zajmiemy się ochroną tego co ważne oraz dopilnujemy formalności

Bezpieczeństwo

Zabezpieczymy Twoją osobistą i biznesową przyszłość

Group 1@2x 1006x1024 - Home

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Zobacz, co mówią o współpracy
z nami nasi klienci

„Od ponad 4 lat współpracuje z Guardian Progress Broker w zakresie ubezpieczeń OC, majątkowych oraz zdrowotnych. Współpraca układa się wzorowo. Możemy polecić Guardian Progress Broker jako solidnego i wiarygodnego partnera”
Prezes Zarządu Informatycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Potwierdzam, iż korzystamy z usług serwisu brokerskiego firmy Guardian Progress Broker Sp. z o.o. Dotychczasowa współpraca przebiega należycie, jakość obsługi pozostaje na wysokim poziomie, zarówno w zakresie bieżącej współpracy, oraz pomocy w uzyskaniu należnych świadczeń. Oferowany zakres usług oraz standardy działania spełniają nasze oczekiwania, dlatego z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Guardian Progress Broker Sp. z o.o.”
Wiceprezes Zarządu Produkcyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„ W imieniu Spółdzielni, pragnę wyrazić opinię o obsłudze brokerskiej w zakesie ubezpieczeń grupowych dla pracowników świadczonej przez Guardian Progress Broker Sp. z o.o. Chcielibyśmy podkreślić dobrą jakość oferowanych i realizowanych usług związanych z ubezpieczeniami. Działania Guardian Progress Broker Sp. z o.o. przyczyniły się, że przedstawiona nam propozycja dobrana była optymalnie do potrzeb naszych pracowników. Polecamy Guardian Progress Broker Sp. z o.o. firmom, które chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników.”
Prezes Zarządu Spółdzielni/Kierownik Ogólny

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Działamy kompleksowo na terenie całego kraju.

Kluczowym instrumentem pomocnym w obsłudze jest posiadane przez nas zaplecze informatyczne i stosowane nowoczesne technologie IT. Dedykowany portal Klienta umożliwia stały dostęp do polis, flot, szczegółów pojazdu, zgłoszonych szkód, a nawet zdalnego podpisania polisy.

Mobilne rozwiązania zapewniają pracownikom pełną dyspozycyjność i sprawną komunikację w relacjach z Klientami co jest jednym z naszych priorytetów.

Kompleksowa obsluga 1024x749 - Home

KONTAKT

Nie ustrzeżemy Was przed ryzykiem,
ale zapewnimy odpowiednią ochronę.

Aneta Grygoruk

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 882 076 877
e-mail. [email protected]

Maciej Błoński

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 888 779 548
e-mail. [email protected]

Magdalena Mykowska

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 606 853 201
e-mail. [email protected]

Daria Zaniewska

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 606 972 233
e-mail. [email protected]

Nasze biura

Biuro Gdynia:

ul. Lipowa 19,
81-572 Gdynia

Biuro Świecie:

ul. Gen. J.Hallera 7,
86-100 Świecie

Biuro Warszawa:

ul. Hoża 29,
00-521 Warszawa

FORMULARZ

Wyślij zapytanie za pomocą
formularza, odpowiemy niebawem