Skip to content

Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek – czym jest gwarancja rękojmi i jak działa?

Gdy np. budowa zostanie zakończona to inwestor przystępuje do odbiorów, to znaczy sprawdza czy wszystko jest zgodne z projektem, czy wszystko zostało należycie wykonane oraz czy prace są zakończone. Inwestor oczekuje wtedy od wykonawcy Gwarancji że jego dzieło jest bez wad ukrytych i wytrzyma próbę czasu.

Jak długo obowiązuje Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek?

Ta kwestia jest do uzgodnienia pomiędzy stronami kontraktu. Najczęściej w umowie o wykonanie dzieła ten czasjest wcześniej określony. Jeżeli czas nie został wyznaczony to  działa wtedy Rękojmia art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego. Tak więc jeżeli nie ustalimy czasu Gwarancji, to w przypadku budowli wynosi ona domyślnie 5 lat. Inwestor  może sobie zastrzec dłuższy czas Gwarancji, musi to jednak być zawarte w umowie.

Jak działa gwarancja usunięcia wad i usterek?

Najczęściej inwestor zatrzymuje 3% do 5 % wartości kontraktu w pieniądzu do czasu wygaśnięcia Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek. Co ma to na celu? Chodzi o to by inwestor miał argument do wyegzekwowania naprawienia wad orazusterek, jeżeli takowe by się pojawiły podczas trwania Gwarancji.

W przypadku gdy firma wykonująca budowę nie naprawiła usterek w określonym czasie to wstrzymane pieniądzemożna przeznaczyć na zatrudnienie kogoś innego, kto się zajmie owymi usterkami.

Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek – Case Study

Spójrzmy na taki przykład. Jest kontrakt na wybudowanie czegoś warty 10 000 000 PLN. Czas Gwarancji zostałwyznaczony na 5 lat od odbioru końcowego. Kwota Gwarancji została wyznaczona na 5%.

Budowa została zakończona i inwestor robi jej odbiór od wykonawcy. Inwestor wypłaca 9 500 000 PLN, a 500 000 PLN zatrzymuje na 5 lat, czyli na czas Gwarancji. Jeżeli wszystko przebiegło tak jak w umowie, czyli potencjalne usterkizostały naprawione to 500 000 PLN zostaje zwrócone po tym czasie bez odsetek.

Gwarancja Ubezpieczeniowa Usunięcia Wad i Usterek – zatrzymaj kapitał w swojej firmie ! 

Zamiast zaangażowania finansowego wykonawcy można inwestorowi przedstawić Gwarancję Ubezpieczeniową „Usunięcia Wad i Usterek” na kwotę 500 000 PLN na okres 5 lat. Możemy wtedy odebrać w dniupodpisania odbioru końcowego całą kwotę z kontraktu, czyli całe 10 000 000 PLN.

Ile kosztuje Gwarancja Ubezpieczeniowa Usunięcia Wad i Usterek i jak ma się to rzeczywistych kosztów?

Gwarancja Ubezpieczeniowa kosztuje około 3% kwoty Gwarancji, ale rocznie, czyli w tym przypadku 3%*500 000 PLN * 5lat = 75000 zł. za cały okres. Tak więc koszt Gwarancji wyniesie 75 tysięcy PLN za cały czas jej trwania, czyli 5lat w tym przypadku.

Gwarancja Ubezpieczeniowa Usunięcia Wad i Usterek jako ochrona przed inflacją

Mamy inflację wynoszącą rocznie około 15%, tak więc kwota 500 000 PLN leżąca na nieoprocentowanym koncie traci co roku 15% swojej wartości. Po 5 latach jej realna wartość będzie wynosić 1/3 tego co w dniu zakończenia prac. Jest też inne zagrożenie dla Wykonawcy. Wyobraźmy sobie sytuację, że gdyby inwestor zbankrutował lub Wykonawca rozwiązał lub przekształcił swoją spółkę podczas trwania Gwarancji to będzie problem z odzyskaniem należności z tytułu gwarancji. W dniu zakończenia  5-letniego okresu nie będzie już któregoś z podmiotów, które są związane umową. W dodatku 3 % jest negocjowalne, więc przy stałej współpracy z ubezpieczycielem może wynosić mniej.

Chcesz nawiązać współpracę? Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!

Formularz kontaktowy